Book Now

Select a film
Select a Date
  Select a Time
   Book now

   SEACHTAIN NA GAEILGE at Pálás

   Seachtain na Gaeilge: Gearrscannáin 

   Curtha le chéile ag Eibh Collins.

   Tar Anseo (12M, Drama,2022)
   A contemporary re-interpretation of Bizet's Carmen in the Irish language.


   Focail Nua (New Words) (12M,Doc, 2022)
   There are over 300 new words added to the Irish language every month.
   Ireland has two full-time terminologists, whose job it is to create hundreds of new Irish words and phrases each month.

   Cuirtear breis agus 300 focal nó téarma nua leis an nGaeilge gach mí.

   Tá beirt théarmeolaí lánaimseartha in Éirinn, a bhfuil sé de dhualgas orthu, na céadta focal agus téarma nua Gaeilge a chruthú

   gach mí.

   Ciúnas (12M Drama, 2019)

   A couple embark on a journey in the midst of a family crisis.

   Téann lánúin ar thuras i lár géarchéime teaghlaigh.


   Foxglove (14M,Drama,2021)
   Foxglove is a story about healing and the transformative nature of forgiveness.


   The Artists (4m Exp,doc,poem,2022)

   Behind-the-scenes documentary 8mm film footage of a traditional traveling circus illustrates a poem by bilingual writer Gearóid Mac Lochlainn.

   Píosaí scannánaíochta faisnéise 8mm ar chúl an stáitse i sorcas taistil traidisiúnta a léiríonn dán a scríobh an file dátheangach Gearóid Mac Lochlainn.

   Ballast(16M, Drama,2021)
   A man living in the rural west of Ireland spends his days building something in his workshop with only his dog for companionship.

   Cónaíonn fear in iargúltacht in iarthar na hÉireann. Caitheann sé a chuid ama sa cheardlann ag tógáil rud éigin gan éinne eile in éineacht leis ach amháin a ghadhar.

   The First Fear (7M,Drama,2021)
   In an abandoned asbestos processing plant, two teenagers reluctantly execute a task they have both been dreading.

   Book tickets HERE

   Movies & news in your inbox

   Sign up now